Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Κ.Κ.Ε: Τροπολογία για αύξηση αποδοχών των δικαστικών υπαλλήλων

Ημερομηνία:

Οι αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων, όπως και συνολικά των δημοσίων υπαλλήλων, με νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων μειώθηκαν δραστικά, καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών και αδείας, όπως και το σύνολο σχεδόν των επιδομάτων κατά κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Κ το 2010 με το 1ο Μνημόνιο μείωσε αναδρομικά τα επιδόματα εορτών και αδείας κατά 30%. Τρία χρόνια αργότερα, με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της κυβέρνησης τα δώρα καταργήθηκαν παντελώς στο Δημόσιο.

Το 2011 με το Ενιαίο Μισθολόγιο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ο βασικός μισθός στο Δημόσιο μειώθηκε απ' τα 851 στα 780 ευρώ ενώ καταργήθηκαν και σχεδόν όλα τα γενικά και κλαδικά επιδόματα. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους, αυτό σήμαινε την κατάργηση της «πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης» και του «μερίσματος διανεμητικού λογαριασμού».

Το 2015 με το Ενιαίο Μισθολόγιο της κυβέρνησης – ΑΝΕΛ διατηρήθηκαν στο ακέραιο όλες οι προηγούμενες μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, παράλληλα αφαιρέθηκε η διετία 2016-2017 απ' τον υπολογισμό της μισθολογικής εξέλιξης τους, ενώ αυξήθηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία για την άνοδο σε μισθολογικό κλιμάκιο από δύο (2) σε τρία (3) έτη για τους εργαζόμενους των κατηγοριών της Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από 1-1- οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων «αυξήθηκαν» απ' την κυβέρνηση της ΝΔ κατά περίπου 4,5%, ουσιαστικά δηλαδή παρέμειναν παγωμένες στα ίδια απαράδεκτα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η μείωση του ονομαστικού μέσου μεικτού μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, την περίοδο 2008-2020, έφτασε το 25,6%.

Το στηρίζει τις διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων υπαλλήλων για ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων τους, όπως:

Αύξηση των κατώτατων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων κατά 20%.

Επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας (13ος – 14ος μισθός) στον Δημόσιο Τομέα.

Κατάργηση της διάκρισης στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα.

Κατάργηση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας».

Αναγνώριση της διετίας 2016-2017 στην μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Επιπλέον, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα για την επαναχορήγηση της πάγιας αποζημίωσης («επιδόματος ειδικών συνθηκών»), την έγκαιρη και στο ακέραιο πληρωμή της υπερωριακής εργασίας που παρέχουν και για την επαναλειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης του πρώην Ταμείου Αρωγής.

Η παρούσα τροπολογία του ΚΚΕ αποσκοπεί στην επαναχορήγηση της πάγιας αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους ως ελάχιστου μέτρου ανακούφισης, καθώς οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν ιδιαίτερα χαμηλές αποδοχές, παρά τη σημαντική και συχνά πολύωρη εργασία (πχ. στην Ανάκριση, στην Αυτόφωρη Διαδικασία κ. ά) που προσφέρουν.

Επίσης, αποσκοπεί στη ρύθμιση της αναδρομικής καταβολής των αποδοχών των νεοπροσληφθέντων δικαστικών υπαλλήλων – απόφοιτων της 1ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων), των οποίων η εργασιακή σχέση ξεκίνησε την επoμένη της ολοκλήρωσης της πρακτικής τους, εφόσον αποδέχτηκαν τον διορισμό τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με υπαιτιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μόνο, καθυστέρησε η τοποθέτησή τους στις δικαστικές υπηρεσίες. Ο χρόνος αυτός πρέπει να αναγνωρίζεται για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη τους ως δικαστικών υπαλλήλων.

Β. Κατ' Άρθρο

Με το Άρθρο 1 προβλέπεται η επαναχορήγηση της «πάγιας αποζημίωσης» στους δικαστικούς υπαλλήλους.

Με το Άρθρο 2 προβλέπεται η αναδρομική καταβολή αποδοχών στους νεοπροσληφθέντες δικαστικούς υπαλλήλους – αποφοίτους της 1ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων), καθώς με υπαιτιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο διορισμός τους δεν έγινε την επόμενη της αποφοίτησης τους αλλά περίπου 2,5 μήνες αργότερα.

Με το Άρθρο 3 προβλέπεται η συνολική διευθέτηση του προηγούμενου ζητήματος, προβλέποντας ρητά ότι η αναδρομικότητα του διορισμού των δικαστικών υπαλλήλων – αποφοίτων της ΕΣΔΙ αφορά και τις αποδοχές καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα.

Με το Άρθρο 4 προβλέπεται η προσμέτρηση του χρονικού διαστήματος εκπαίδευσης και πρακτικής των δικαστικών υπαλλήλων – αποφοίτων της ΕΣΔι στον χρόνο δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Με το Άρθρο 5 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων.

——-

1

Επαναχορηγείται η πάγια αποζημίωση στους υπαλλήλους των Γραμματειών των πολιτικών – ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, του Συμβουλίου της Επικρατείας, των διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας των διοικητικών δικαστηρίων (που προέβλεπαν οι Ν. 2298/1995 και Ν. 2470/1997) και καταργήθηκε με τον Ν. 4024/2011. Το ύψος της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης ορίζεται στο ποσό των 185 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2

Στους νεοδιορισθέντες και ήδη δόκιμους δικαστικούς υπαλλήλους αποφοίτους της 1ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων) καταβάλλονται αναδρομικά αποδοχές από την 1-1-2024, ήτοι απ' την ημερομηνία στην οποία ανατρέχει ο διορισμός τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55ΚΕ του ν. 4871/2021, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 5001/2022.

ΑΡΘΡΟ 3

Στον ν. 4871/2021 (Α' 246) προστίθεται το άρθρο 55ΚΕ του Ν. 4871/2021 και τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΕ Διάθεση προς διορισμό εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, διατίθενται για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται ανά δικαστική υπηρεσία, κλάδο και κατηγορία εκπαίδευσης ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευόμενοι επιλέξουν την ίδια θέση, προηγείται αυτός με την καλύτερη σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα αποφοίτησης. Ο διορισμός τους ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται ως ημέρα διορισμού, παράγοντας όλες τις έννομες συνέπειες συμπεριλαμβανόμενων και του δικαιώματος λήψης αναδρομικών αποδοχών, κανονικών και άλλων αδειών.

ΑΡΘΡΟ 4

Η παράγραφος 4 του άρθρου 55ΙΔ του Ν. 4871/2021 τροποποιείται ως εξής:

«4. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή αναγνωρίζεται για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη τους ως δικαστικών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνεται στον χρόνο της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους».

ΑΡΘΡΟ 5

Η ισχύς των προηγούμενων διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Newsroom
Newsroomhttps://newsfire.gr
Το NewsFire.GR είναι μία ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με την ελπίδα ότι τα ΜΜΕ θα ξαναβρούν την πραγματική τους ταυτότητα που δεν είναι άλλη από την ενημέρωση του κοινού για τα πραγματικά διακυβεύματα των καιρών μας. Η δημοσιογραφία και η πολιτική ανάλυση οφείλουν να ελέγχουν και όχι να υπηρετούν την εξουσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Εγγραφή

Πρωτοσέλιδα

Δημοφιλή

Πρόσφατα
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε μίνι μάρκετ στα Χανιά: Ο δράστης φεύγει ανενόχλητος με μηχανή

Συμπλοκή με ξύλο, πυροβολισμούς και απολογισμό τρεις τραυματίες, σημειώθηκε...

Χεζόνια: Ξαναβλέπει… NBA

Την τύχη του στο ΝΒΑ μπορεί να ξαναδοκιμάσει ο...

Σέρρες: Χρυσό και ασημένιο μετάλλιο τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Στ. Τασκούδης

Ο 16χρονος Γιάννης Τασκούδης (ΓΣ Σέρρες 93) κατέκτησε το...

Σλοβενία – Δανία: Με «ελληνικές» παρουσίες και… πράσινο χρώμα

Έντονο ελληνικό στοιχείο αναμένεται να έχει η αναμέτρηση της...

Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς – Κυκλοφορούσαν με χασίς

Σε μια επιτυχημένη επιχείρηση της αστυνομίας στο Ρέθυμνο, τρεις...

Βρέθηκαν οι διακινητές 43 μεταναστών που εντοπίστηκαν στη Γαύδο – Δύο συλλήψεις

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι διακινητές των 43...

ΝΙΚΗ: ΟΛΟΙ για τη Μακεδονία μας! Συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 17/6 16.30 έξω από το Ωδείο Αθηνών στο ψευτοσυνέδριο Τσίπρα-Ζάεφ

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων την...