Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Newsfire.gr προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες του αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της «M.V. PRESS IKE» για οιασδήποτε μορφής συναλλαγή ή πράξη, νόμιμη ή παράνομη, και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, επενδυτική ή επιστημονική συμβουλή ή υπηρεσία.

Οι επισκέπτες / χρήστες του Newsfire.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Δείτε αναλυτικά τους Όρους Χρήσης