Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

ΔΑΑ: Δυναμικό ξεκίνημα το πρώτο τρίμηνο με 28,5 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη και 5,2 εκατ. επιβάτες

Ημερομηνία:

Κατά 15,3 εκατ. ευρώ ή 15,3% σε 114,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα για την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» το πρώτο τρίμηνο του (εποχικά ασθενέστερο) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του , σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η επιβατική κίνηση τους πρώτους τρεις μήνες του έτους ανήλθε σε 5,2 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας  άνοδο 16,5%. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΑΑ τα στοιχεία έχουν ως εξής:

  • Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 15,3 εκατ. ευρώ ή 15,3%, από 99,4 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο 2023, σε 114,6 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο 2024, με όλες τις ροές εσόδων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Ειδικότερα, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 86,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το 1ο Τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις Αεροπορικές ρεώσεις και των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, ενώ οι τιμές των αεροπορικών χρεώσεων παρέμειναν σταθερές κατά το 1ο Τρίμηνο 2024.

Επιπλέον, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 16,9% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2023. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων.

Το 1ο Τρίμηνο του 2024, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 48,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5 εκατ. ευρώ ή 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό μέρος αυτής της απόκλισης προέρχεται από το υψηλότερο μεταβλητό τμήμα της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων σε 9,9 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε με βάση την αυξημένη κερδοφορία του 2023. Εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,0 εκατ. ευρώ ή 11,8% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω:

  • Των επιπρόσθετων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και,
  • της αναπροσαρμογής των βασικών μισθών που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του 2023.

Ως αποτέλεσμα των λειτουργικών εσόδων και εξόδων, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 1ο Τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 66,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7 εκατ. ευρώ ή 15,1% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

Κερδοφορία

Τα κέρδη προ φόρων την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 1ο Τρίμηνο του 2023. Τα κέρδη μετά από φόρους το 1ο Τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Επιβατική κίνηση

Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 5,2 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας  άνοδο 16,5%. Η αυξητική τάση που παρατηρήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2023 συνέχισε και το πρώτο τρίμηνο του 2024, με υψηλά επίπεδα επιβατικής κίνησης, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα του αεροπορικού ταξιδιού (ειδικά για σκοπούς αναψυχής) παρόλες τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, με τους καταναλωτές να δίνουν προτεραιότητα στα ταξίδια έναντι άλλων δαπανών.

Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού παρουσίασε αύξηση 10,3% και 19,4% αντίστοιχα. Σε ότι αφορά στη μηνιαία κατανομή της κίνησης, ο αριθμός επιβατών παρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης και τους τρεις μήνες (2024/2023: Ιαν: +10,7%, Φεβ: +18,4%, Μαρ: +20,1%).

Γεγονότα και προοπτικές

  • Έγκριση τροποποίησης του Χωροταξικού Σχεδίου για την αύξηση της Δυναμικότητας σε 33ΜΑΡ και έγκριση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος που κατέθεσε η εταιρεία, κατ' εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αποδέχτηκε την τροποποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου για την αύξηση της Δυναμικότητας του Αεροδρομίου στα 33 εκατομμύρια επιβάτες (Σχέδιο 33MAP). Το εν λόγω σχέδιο είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του προγράμματος επενδύσεων του ΔΑΑ. 
Περαιτέρω, η ΑΠΑ αποδέχθηκε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου 33ΜΑΡ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών στο τέλος του 2028.

Η εφαρμογή του Σχεδίου 33ΜΑΡ αποτελεί την πρώτη φάση του χωροταξικού σχεδίου και αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου σε 33 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, συμπεριλαμβάνοντας:

1. Την επέκταση του κεντρικού κτηρίου του τερματικού σταθμού κατά περίπου 81.000 τετραγωνικά μέτρα, αποτελούμενο κυρίως από νέες θέσεις επιβίβασης με γέφυρα και μέσω λεωφορείων, επέκταση της αίθουσας ελέγχου check-in, που περιλαμβάνει νέα πρόσοψη τερματικού σταθμού, νέα αίθουσα διαλογής αποσκευών συνοδευόμενη από επέκταση του χώρου παραλαβής αποσκευών, νέους εμπορικούς χώρους και χώρους γραφείων.

2. Την ανάπτυξη ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών για 32 θέσεις με τους αντίστοιχους τροχοδρόμους, δύο νέες γέφυρες οχημάτων και ένα κτίριο για τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης.

3. Την επέκταση του οδικού δικτύου πρόσβασης, καθώς και την κατασκευή νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών

Η εταιρεία υπέγραψε δεκαετή παράταση της σύμβασης με τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών μέχρι τις αρχές του 2034. Η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών» λειτουργεί καταστήματα λιανικής πώλησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου το 2001. Από τον Φεβρουάριο του 2024, ο χώρος λιανικής πώλησης της «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών» αυξήθηκε κατά περίπου 290 τετραγωνικά μέτρα, στο πλαίσιο της ανακαίνισης του εκτεταμένου καταστήματος της περιοχής Σένγκεν. Η παράταση της συγκεκριμένης σύμβασης προβλέπει ότι η «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών» θα συνεχίσει να λειτουργεί 31 εμπορικά καταστήματα, σε μια συνολική επιφάνεια άνω των 4.900 τετραγωνικών μέτρων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Πρόβλεψη επιβατικής κίνησης

Μετά τη δυναμική επίδοση στην κίνηση του πρώτου τριμήνου, η εταιρεία αναθεώρησε την πρόβλεψή της σε ετήσια επιβατική κίνηση 29,9 εκατομμυρίων επιβατών το 2024, 6,3% (ή περίπου 1,8 εκατομμύρια επιβάτες) πάνω από τα επίπεδα του 2023. Η πρόβλεψη κίνησης 2024 καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές επιδόσεις της κίνησης του πρώτου τριμήνου του έτους, καθώς και επικαιροποιημένες προβλέψεις για το υπόλοιπο του έτους, με βάση τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων σχεδίων των αεροπορικών εταιρειών για τη λειτουργία τους κατά τη θερινή περίοδο 2024, που μόλις ξεκίνησε.

Newsroom
Newsroomhttps://newsfire.gr
Το NewsFire.GR είναι μία ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με την ελπίδα ότι τα ΜΜΕ θα ξαναβρούν την πραγματική τους ταυτότητα που δεν είναι άλλη από την ενημέρωση του κοινού για τα πραγματικά διακυβεύματα των καιρών μας. Η δημοσιογραφία και η πολιτική ανάλυση οφείλουν να ελέγχουν και όχι να υπηρετούν την εξουσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Εγγραφή

Πρωτοσέλιδα

Δημοφιλή

Πρόσφατα
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Χεζόνια: Ξαναβλέπει… NBA

Την τύχη του στο ΝΒΑ μπορεί να ξαναδοκιμάσει ο...

Σέρρες: Χρυσό και ασημένιο μετάλλιο τα δίδυμα αδέλφια Γιάννης και Στ. Τασκούδης

Ο 16χρονος Γιάννης Τασκούδης (ΓΣ Σέρρες 93) κατέκτησε το...

Σλοβενία – Δανία: Με «ελληνικές» παρουσίες και… πράσινο χρώμα

Έντονο ελληνικό στοιχείο αναμένεται να έχει η αναμέτρηση της...

Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς – Κυκλοφορούσαν με χασίς

Σε μια επιτυχημένη επιχείρηση της αστυνομίας στο Ρέθυμνο, τρεις...

Βρέθηκαν οι διακινητές 43 μεταναστών που εντοπίστηκαν στη Γαύδο – Δύο συλλήψεις

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι διακινητές των 43...

ΝΙΚΗ: ΟΛΟΙ για τη Μακεδονία μας! Συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 17/6 16.30 έξω από το Ωδείο Αθηνών στο ψευτοσυνέδριο Τσίπρα-Ζάεφ

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων την...

Ιταλία – Αλβανία 2-1: Με στιλ… ιταλικό

Παρότι βίωσε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στα 23 δευτερόλεπτα (!)...

O υπαίτιος της επιμήκυνσης του πολέμου στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση Μπάιντεν απαιτεί να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος...