Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας: Τα ορυκτά καύσιμα κυριαρχούν στην παραγωγή ενέργειας

Οι σημαντικότερες πηγές ενέργειας πέρυσι ήταν και πάλι τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό προκύπτει από την τελευταία ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας. Το χάσμα έναντι των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας εξακολουθεί να είναι τόσο μεγάλο που ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι πιθανό να διατηρήσουν την κυριαρχία τους για πολλά χρόνια – ή ακόμη και δεκαετίες – στο μέλλον.

Η 72η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Ενέργειας παρέχει πληροφορίες για τα δεδομένα των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών του περασμένου έτους. Δείχνει ότι τα ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο πυλώνα της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας. Το 2022, η παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με το 2021.

Παρά την αύξηση, οι ανανεώσιμες¹ πηγές ενέργειας (εξαιρουμένης της υδροηλεκτρικής ενέργειας) εξακολουθούν να παίζουν μόνο δευτερεύοντα ρόλο. Η στατιστική επισκόπηση παρέχει επίκαιρα ολοκληρωμένα στοιχεία για την παγκόσμια ενεργειακή κοινότητα από το 1952.

82% ενέργεια από ορυκτά καύσιμα

Το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο εξακολουθούν να είναι οι κυρίαρχες πηγές ενέργειας που διατηρούν εν κινήσει τις διεργασίες του πολιτισμού μας. Αυτές οι πρώτες ύλες έχουν ζήτηση όσο ποτέ άλλοτε. Το πετρέλαιο δεν έχει χάσει την ιδιότητά του ως το σημαντικότερο ορυκτό καύσιμο εδώ και σχεδόν 70 χρόνια, όπως αναφέρουν οι «Γερμανικές Οικονομικές Ειδήσεις» (Deutsche Wirtschaftsnachrichten). Η υγρή πρώτη ύλη κάλυψε το 32% της παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας το προηγούμενο έτος.

Συνδυαστικά, το μερίδιο της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας παρέμεινε σταθερό στο 82 τοις εκατό. Ο άνθρακας κατέχει τη δεύτερη θέση με περίπου 26 τοις εκατό και το φυσικό αέριο, μετά από μια μικρή πτώση, παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση με περίπου 24 τοις εκατό.

Μερίδιο των μορφών ενέργειας στην παγκόσμια πρωτογενή ενέργεια από το 2000 έως το 2022: Oil = πετρέλαιο, Coal = άνθρακας, Natural gas = φυσικό αέριο, Nuclear energy = πυρηνική ενέργεια, Hydroelectricity = υδροηλεκτρική ενέργεια, Renewables = ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Φωτογραφία: Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy™, 72η έκδοση.
Μερίδιο των μορφών ενέργειας στην παγκόσμια πρωτογενή ενέργεια από το 2000 έως το 2022: Oil = πετρέλαιο, Coal = άνθρακας, Natural gas = φυσικό αέριο, Nuclear energy = πυρηνική ενέργεια, Hydroelectricity = υδροηλεκτρική ενέργεια, Renewables = ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Φωτογραφία: Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy™, 72η έκδοση.

Υψηλότερη κατανάλωση πετρελαίου

Η κατανάλωση πετρελαίου συνέχισε να αυξάνεται το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα (b/d) σε 97,3 εκατομμύρια b/d. Πρόκειται για μικρότερη αύξηση από αυτήν που καταγράφηκε μεταξύ 2020 και 2021. Αυτό άφησε την κατανάλωση ελαφρώς χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019, με την κατανάλωση των χωρών του να αυξάνεται κατά 1,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα και των χωρών εκτός ΟΟΣΑ κατά 1,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Η παραφίνη (0,9 εκατ. β/ημέρα) και το ντίζελ (0,7 εκατ. β/ημέρα) ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε κατά 3,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2022, με τον + να αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% της αύξησης. Μεταξύ των χωρών, η Σαουδική Αραβία (1.182.000 b/d) και οι (1.091.000b/d) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η Νιγηρία ανέφερε τη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής σε 184.000 b/d.

Φέτος σημειώθηκε επίσης άλλη μια αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Με 102,5 εκατομμύρια b/d, το προηγούμενο ρεκόρ κατανάλωσης που είχε σημειωθεί το 2019 ξεπεράστηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου φέτος. Οι ΗΠΑ και η Κίνα κατανάλωσαν περισσότερο από το ένα τρίτο αυτού του ποσού.

Η βενζίνη αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης. Είναι αυτό το καύσιμο στο οποίο στοχεύουν ιδιαίτερα οι υποστηρικτές της ηλεκτρικής κινητικότητας. Αλλά αντίθετα με το αφήγημα της ραγδαίας ανάπτυξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο απόλυτος αριθμός των βενζινοκίνητων οχημάτων συνεχίζει να αυξάνεται.

Η ζήτηση άνθρακα σε νέο επίπεδο ρεκόρ

Πέρυσι, η παγκόσμια ζήτηση άνθρακα ανήλθε σε νέο ρεκόρ περίπου 8,3 δισεκατομμυρίων τόνων – και η τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική. Το 2022, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα παγκοσμίως παρήγαγαν περίπου 10.350 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η κατανάλωση άνθρακα συνέχισε να αυξάνεται πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά περισσότερο από επτά τοις εκατό και φτάνοντας στο υψηλό ρεκόρ των 175 EJ (exajoule, μονάδα για το έργο, τη θερμότητα και την ενέργεια, 1 EJ ≈ 278 TWh). Η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία αντιπροσώπευαν πάνω από το 95 τοις εκατό της αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής.

Η αύξηση της ζήτησης άνθρακα προήλθε κυρίως από την Κίνα (αύξηση 1%) και την Ινδία (αύξηση 4%). Η συνδυασμένη αύξησή τους κατά 1,7 EJ ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις μειώσεις σε άλλες περιοχές κατά 0,6 EJ. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση άνθρακα στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη μειώθηκε κατά 6,8% και 3,1% αντίστοιχα λόγω των αυστηρότερων απαιτήσεων για τις εκπομπές ρύπων. Το 2022, η κατανάλωση του ΟΟΣΑ ήταν περίπου 10 % χαμηλότερη από ό,τι το 2019, ενώ η κατανάλωση άνθρακα στις χώρες εκτός ΟΟΣΑ ήταν πάνω από 6 % υψηλότερη.

Καθώς αυξανόταν η ζήτηση, αυξάνονταν και οι παγκόσμιες εκπομπές CO₂. Στον τομέα της χρήσης ενέργειας, των βιομηχανικών διεργασιών και της καύσης, αυξήθηκαν κατά 0,8 % σε νέο υψηλό επίπεδο 39,3 γιγατόνων CO₂-ισοδύναμου (GtCO2e).

Όλο και περισσότερες αιολικές και ηλιακές μονάδες

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στην τέταρτη θέση όσον αφορά το μερίδιό τους στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, πολύ μπροστά από τα ορυκτά καύσιμα. Το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 7,5% – αύξηση σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης μειώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το 2021. Παρ' όλα αυτά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν την παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών, η οποία παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη τα τελευταία 20 χρόνια.

Από το 2001, η συνδυασμένη παραγωγή από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα και άλλες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας χωρίς άμεσες εκπομπές γνώρισε αλματώδη αύξηση. Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια σημείωσαν νέο ρεκόρ αύξησης 266 γιγαβάτ το 2022, με σχεδόν τα τρία τέταρτα αυτής να προέρχονται από τα φωτοβολταϊκά. Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αύξησης της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πραγματοποιήθηκε στην Κίνα – 37% στην αιολική και 41% στην ηλιακή ενέργεια.

Συνολικά, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται. Σε σύγκριση με το 1965, έχει ήδη τετραπλασιαστεί. Μόνο τα τελευταία 40 χρόνια, η ζήτηση έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 100 τοις εκατό.

Το 2022, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε κατά 1,1 τοις εκατό, ενώ η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας μειώθηκε κατά 4,4 τοις εκατό.

[1] Ο όρος “ανανεώσιμες πηγές ενέργειας” έχει καθιερωθεί κοινωνικά, αλλά σύμφωνα με το νόμο διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια είναι κατά βάση μη ανανεώσιμη. Μπορεί μόνο να μετατραπεί.

Πηγή: Epoch Times

Δημοφιλή αυτήν την εβδομάδα

Ιωάννινα: Συνελήφθη 16χρονος για τη συμπλοκή και τους τραυματισμούς στο Πέραμα

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων συνελήφθη ένας 16χρονος...

Χειροπέδες σε 3 αλλοδαπούς στα Ιωάννινα – Πήγαν για αγορά στο περίπτερο με πλαστό χαρτονόμισμα 

Συνελήφθησαν στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων...

Δεν έχουμε υπερτουρισμό, δεν έχουμε εξαήμερη εργασία, είπε στο CNN ο παραμυθάς Μητσοτάκης

Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη...

Λόγω της πυρκαγιάς στην Αθηνών – Κορίνθου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των τρένων του προαστιακού

Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας απαγορεύεται η κυκλοφορία των...

Ενδιαφέροντα θέματα

Αφροδίτη Μάνου vs Γιώργος Καπουτζίδης: «Τι λες βρε αχάριστο, μ@λ@κισμένο»;

Έξαλλη η διακεκριμένη τραγουδίστρια, Αφροδίτη Μάνου με τον ηθοποιό...

Αυτός είναι ο άνδρας που μαχαίρωσε την 22χρονη στην Ερμού!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ερμού, στο κέντρο της...

Κυριάκος Μητσοτάκης: ”Σέβομαι την άποψη της Εκκλησίας”

Θέμα ισότητας χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη θεσμοθέτηση...
spot_img

Σχετικά άρθρα

Popular Categories

spot_imgspot_img