Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Γιατί επιμένουν για τις ψηφιακές ταυτότητες; O ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ημερομηνία:

Άρθρο του Aaron Kheriaty

Σε μια ακόμα απόπειρα αύξησης των συγκεντρωτικών εξουσιών του -και αντίστοιχης μείωσης των εξουσιών για τα κράτη μέλη- ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συνάψει σύμβαση με τη γερμανική θυγατρική της Deutsche Telekom T-Systems για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος διαβατηρίων εμβολιασμού, με σχέδια να συνδέσει κάθε άτομο στον πλανήτη με μια ψηφιακή ταυτότητα με κωδικό QR

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τα σχέδια του για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες, που θα συνδέεται με το ψηφιακό διαβατήριο και το σύστημα των ψηφιακών ταυτοτήτων (digital 's). Στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2021, σε μια έκτακτη σύνοδο -για δεύτερη μόνο φορά από την ίδρυση του ΠΟΥ το 194- η Υγειονομική Σύνοδος του ΠΟΥ υιοθέτησε μία και μόνη απόφαση με τίτλο « Ο Κόσμος Μαζί ».

Ο ΠΟΥ σχεδιάζει να οριστικοποιήσει τη συνθήκη έως το . Θα έχει ως στόχο τη μεταβίβαση της κυβερνητικής εξουσίας, που ανήκει τώρα στα κυρίαρχα κράτη, στον ΠΟΥ κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, δεσμεύοντας νομικά τα κράτη μέλη με τους αναθεωρημένους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας του ΠΟΥ .

Τον Ιανουάριο του 2022 οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν προτάσεις τροποποιήσεων στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας του 2005, οι οποίοι δεσμεύουν και τα 194 κράτη μέλη του , τις οποίες ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ αποδέχθηκε και διαβίβασε στα άλλα κράτη μέλη. Σε αντίθεση με τις τροπολογίες στο σύνταγμά μας, αυτές οι τροπολογίες δεν θα απαιτούν τις ψήφους των 2/3 της Γερουσίας μας, αλλά την απλή πλειοψηφία των κρατών μελών (50% +1).

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αγνοεί πλήρως αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στην εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες: ο ΠΟΥ δεν θα χρειάζεται πλέον να διαβουλεύεται με το κράτος – ή να επιχειρεί να λάβει επαλήθευση από το κράτος – όπου φέρεται ότι συμβαίνει ένα ανησυχητικό γεγονός (π.χ. μια νέα εστία ιού) πριν αναλάβει δράση, βάσει τέτοιων αναφορών (άρθρο 9.1 ).

Εκτός από την εξουσία να καθορίζει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 12, ο ΠΟΥ θα λάβει πρόσθετες εξουσίες για τον καθορισμό της έκτακτης ανάγκης περιφερειακού ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία, καθώς και μια κατηγορία που αναφέρεται ως ενδιάμεσος συναγερμός για την υγεία .

Το εκάστοτε σχετιζόμενο κράτος δεν απαιτείται πλέον να συμφωνεί με την απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ ότι ένα γεγονός συνιστά έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία . Μια νέα Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης θα συσταθεί στον ΠΟΥ, την οποία ο Γενικός Διευθυντής θα συμβουλεύεται αντί του κράτους στην επικράτεια του οποίου συνέβη η έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία, για να κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λήξασα.

Οι τροποποιήσεις θα δώσουν επίσης στους «περιφερειακούς διευθυντές» εντός του ΠΟΥ, αντί στους εκλεγμένους εκπροσώπους των σχετικών κρατών, τη νομική εξουσία να κηρύσσουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιφερειακού ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία .

Επίσης, όταν ένα συμβάν δεν πληροί τα κριτήρια της έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία , αλλά ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ κρίνει ότι απαιτεί μια αυξημένη ευαισθητοποίηση και την πιθανή διεθνή αντίδραση για τη δημόσια υγεία, μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να εκδώσει μια «ενδιάμεση προειδοποίηση για τη δημόσια υγεία », στα κράτη και να συμβουλευτεί την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του ΠΟΥ. Τα κριτήρια για αυτήν την κατηγορία είναι απλά: «ο Γενικός Διευθυντής έχει καθορίσει ότι απαιτεί αυξημένη διεθνή ευαισθητοποίηση και μια πιθανή διεθνή αντίδραση της δημόσιας υγείας».

Μέσω αυτών των τροπολογιών, ο ΠΟΥ, με την υποστήριξη των , μοιάζει να ανταπαντά στα εμπόδια που έστησε η Κίνα τις πρώτες ημέρες του Covid. Αυτή είναι μια θεμιτή ανησυχία. Όμως το συνολικό αποτέλεσμα των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η μετατόπιση της εξουσίας από τα κυρίαρχα κράτη, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, σε μη εκλεγμένους γραφειοκράτες στον ΠΟΥ. Ο αντίκτυπος κάθε μιας από τις αλλαγές αυτές είναι προς την κατεύθυνση των αυξημένων και συγκεντρωτικών εξουσιών που ανατίθενται στον ΠΟΥ και που αφαιρούνται από τα κράτη μέλη.

Ο Leslyn Lewis, μέλος του καναδικού κοινοβουλίου και δικηγόρος με διεθνή εμπειρία, έχει προειδοποιήσει ότι η συνθήκη θα επιτρέψει επίσης στον ΠΟΥ να προσδιορίζει μονομερώς τι συνιστά πανδημία και να δηλώνει πότε εμφανίζεται μια πανδημία. «Θα καταλήξουμε σε μία μόνο προσέγγιση που θα εφαρμόζεται για όλους, σε ολόκληρο τον κόσμο», προειδοποίησε. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο του ΠΟΥ, οι πανδημίες δεν χρειάζεται να περιορίζονται στις μολυσματικές ασθένειες και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την κήρυξη μιας κρίσης παχυσαρκίας.

Ως μέρος αυτού του σχεδίου, ο ΠΟΥ έχει συνάψει σύμβαση με τη γερμανική θυγατρική της Deutsche Telekom T-Systems για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος διαβατηρίων εμβολιασμού, με σχέδια να συνδέσει κάθε άτομο στον πλανήτη με μια ψηφιακή ταυτότητα με κωδικό QR. «Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, που είναι αδιάψευστα και ψηφιακά επαληθεύσιμα, δημιουργούν εμπιστοσύνη. Ως εκ τούτου, ο ΠΟΥ υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών δικτύων εμπιστοσύνης και τεχνολογίας επαλήθευσης», εξήγησε ο Garret Mehl, επικεφαλής του Τμήματος Ψηφιακής Υγείας και Καινοτομίας του ΠΟΥ. «Η υπηρεσία πύλης του ΠΟΥ χρησιμεύει επίσης ως γέφυρα μεταξύ των περιφερειακών συστημάτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κομμάτι των μελλοντικών εκστρατειών εμβολιασμού».

Αυτό το σύστημα θα είναι καθολικό, υποχρεωτικό, διακρατικό και θα λειτουργεί από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες σε μια αιχμαλωτισμένη από συμφέροντα Μη Κυβερνητική Οργάνωση (σ.σ. τον ΠΟΥ), η οποία τα έχει ήδη κάνει μαντάρα στην αντιμετώπιση του Covid.

 

Ο Aaron Kheriaty, Senior Brownstone Scholar και Brownstone Fellow, είναι ψυχίατρος που εργάζεται με το Unity Project. Είναι πρώην καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Irvine School of Medicine, όπου ήταν διευθυντής Ιατρικής Ηθικής.

πηγή: https://nikosmaris.substack.com/

Newsroom
Newsroomhttps://newsfire.gr
Το NewsFire.GR είναι μία ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με την ελπίδα ότι τα ΜΜΕ θα ξαναβρούν την πραγματική τους ταυτότητα που δεν είναι άλλη από την ενημέρωση του κοινού για τα πραγματικά διακυβεύματα των καιρών μας. Η δημοσιογραφία και η πολιτική ανάλυση οφείλουν να ελέγχουν και όχι να υπηρετούν την εξουσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Εγγραφή

Πρωτοσέλιδα

Δημοφιλή

Πρόσφατα
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Καλαϊτζάκης: «Να… δείρουμε στην άμυνα»!

Η Εθνική ομάδα των ανδρών είναι έτοιμη για την...

ΑΟ Φλοίσβος: Ανανέωσε ο Τόρες

Τη φανέλα του Φλοίσβου θα φορά και στη Volley...

Ξεκινά στην Εθνική Σλοβενίας ο Ντόντσιτς (vid)

Στη διάθεση του τεχνικού τιμ της Εθνικής Σλοβενίας ενόψει...

Ο Αβράμοβιτς φεύγει από την Παρτιζάν

Σε πάρα πολλές αλλαγές του ρόστερ της οδηγείται η...

Ηρακλής: Νέος προπονητής ο Άλεξιτς

Στον πάγκο του Ηρακλή θα κάθεται τη νέα σεζόν...