Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα ν/σ που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση υπό τον Κ. Μητσοτάκη

Ημερομηνία:

Νομοσχέδια των υπουργείων Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Δικαιοσύνης, Επικρατείας, Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας, Ενέργειας και Ανάπτυξης, παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν σήμερα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μεταξύ αυτών εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τα ‘Ατομα με Αναπηρία που παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων, και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναλυτικότερα σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκαν τα εξής νομοσχέδια:

1. Ο Υπουργός Επικρατείας κ. ρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος, αρμόδιος Συντονιστής της Κυβέρνησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Εθνική Στρατηγική για τα ‘Ατομα με Αναπηρία -2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους».

Βασική επιδίωξη της Εθνικής Στρατηγικής είναι η αύξηση της ορατότητας των ΑμΕΑ και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γι' αυτήν την πολυάριθμη ομάδα συμπολιτών μας που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 άτομα.

Η Εθνική Στρατηγική θέτει τις βασικές αρχές και εξειδικεύει σε 170 οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις, με παρεμβάσεις σε 6 άξονες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, της αποϊδρυματοποίησης και της ορατότητας των ΑμΕΑ. Η υλοποίησή τους αφορά το σύνολο των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους άνω των 600 εκατομυυρίων ευρώ.

Οι δράσεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης, για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο εθνικός, υπερκομματικός και συλλογικός -διπλός- στόχος: Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας και τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Η Εθνική Στρατηγική για τα ‘Ατομα με Αναπηρία είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής δουλειάς που ξεκίνησε από το 2019 έως το με την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου και την υλοποίηση εμβληματικών δράσεων υπό την καθοδήγηση του τ. Υπουργού Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη και στην εξέλιξή του στο Σχέδιο Στρατηγικής που συντάχθηκε υπό την εποπτεία του τ. Υπουργού Επικρατείας Σ. Παπασταύρου την περίοδο 2023-2024 κατόπιν εκτενούς συνεργασίας με τους φορείς του αναπηρικού κινήματος.

Η κυβερνητική στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία «Μια Ελλάδα με όλους για όλους» υπηρετεί τον στόχο μιας κοινωνίας πιο συμπεριληπτικής και συνεκτικής που δεν αφήνει κανέναν και καμία συμπολίτη μας πίσω. Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολλά και σημαντικά βήματα για να πετύχει η χώρα μας την επιθυμητή «διπλή σύγκλιση», δηλαδή τη βελτίωση της πρόσβασης των συμπολιτών μας με αναπηρία σε θεμελιώδη αγαθά και υπηρεσίες, τόσο συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό όσο και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους» τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα για 3 εβδομάδες, έως τις 19 Μαΐου και θα παρουσιαστεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής μετά το Πάσχα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ελευθέριος Αυγενάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) τις Διεπαγγελματικές οργανώσεις και β) τη διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η αναμόρφωση του θεσμού των διεπαγγελματικών οργανώσεων που συνιστώνται ανά τομέα αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη νομική μορφή των διεπαγγελματικών οργανώσεων, στην επιβολή εισφοράς υπέρ αυτών και στη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων προς ενίσχυση και εξασφάλιση ακόμη πιο έγκυρης και άμεσης αντιπροσώπευσής τους.

Με το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιταχύνονται οι διαδικασίες παραχώρησης ακινήτων, μειώνεται το διοικητικό βάρος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων του Υπουργείου και θεσπίζεται μια ευνοϊκή ρύθμιση ανακλήσεων οριστικών παραχωρητηρίων υπό συγκεκριμένους όρους.

Επιπλέον, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συνέχιση λειτουργίας των εθνικών προγραμμάτων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η επικαιροποίηση των διατάξεων για τα ομότιμα μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η τροποποίηση των οινολογικών πρακτικών παραγωγής τοπικού οίνου. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται ειδική νομοθετική πρόβλεψη για την ενίσχυση των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα:

• Δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.

• Προβλέπεται πεδίο εφαρμογής για το μπόνους παραγωγικότητας που περιλαμβάνει όλους τους φορείς που υπάγονται στη στοχοθεσία – αξιολόγηση.

• Ορίζεται σαφής μεθοδολογία προσδιορισμού των επιλέξιμων στόχων και ενιαία μεθοδολογία απονομής της ανταμοιβής.

• Συστήνονται Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, Τμήμα Κινήτρων και Ανταμοιβής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας.

• Εισάγονται και μη χρηματικές ανταμοιβές.

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους. Η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία, με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Τα οφέλη του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι τα ακόλουθα:

• Επιβράβευση άξιων και αποτελεσματικών δημοσίων υπαλλήλων – Εισαγωγή υγιών κινήτρων στο Δημόσιο

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα – ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινούς στόχους

• Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες – καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

• Ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προτεραιοτήτων Υπουργείων

• Ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας του Δημόσιου Τομέα ως εργοδότη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιος Πετραλιάς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δημιουργώντας το νέο πλέον Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΑΠΔΕ). Το ΑΠΔΕ περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, οι οποίες τροποποιούν την υφιστάμενη δομή του ΠΔΕ και του στρατηγικού σχεδιασμού του, απλοποιούν τη διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης των έργων, προωθούν την ορθή και μακροπρόθεσμη δημοσιονομική αποτύπωση στοιχείων και πληροφοριών, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων και έργων και την έγκαιρη απορρόφηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών πόρων προκειμένου το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να αποτελέσει το στρατηγικό εργαλείο χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναδιαρθρώνεται η δομή του ΠΔΕ το οποίο πλέον διακρίνεται στο Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ, που περιλαμβάνει έργα χρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και από εθνικούς πόρους, όπως ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, TAMEY και το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, που περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Με τις νέες διατάξεις :

• το ΠΔΕ οργανώνεται πλέον με βάση τα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, ΤΑΑ, Λοιπά Προγράμματα κ.λπ.) και όχι με βάση την ένταξη του έργου σε σκέλος του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλο τον χρόνο υλοποίησής του, ενώ παράλληλα εντάσσει τα μεμονωμένα έργα σε ομάδες και κατηγορίες σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς στόχους και τους ‘Αξονες των Προγραμμάτων.

• Δημιουργείται νέος μηχανισμός παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων, που δεν περιλαμβάνονται σε Προγράμματα (Λοιπά Έργα) απλουστεύοντας τη διαδικασία ένταξης των έργων αυτών στο ΠΔΕ.

• Θεσπίζεται ‘Αξονας Μακροχρόνιων Δεσμεύσεων σε ορίζοντα 20ετίας για τα έργα των οποίων το κόστος ολοκλήρωσης εκτείνεται σε χρόνο πέραν εκάστης προγραμματικής περιόδου, προκειμένου τα έργα να παρακολουθούνται διακριτά και αποτελεσματικότερα.

• Συστήνεται Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Δαπανών Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων ΠΔΕ με ορίζοντα 10ετίας προκειμένου να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδότηση για το χρονικό διάστημα πέραν της ολοκλήρωσής τους.

• Θεσπίζεται 10ετής Στρατηγική για το ΠΔΕ σε κρίσιμα έργα και οικονομικά μεγέθη με προβλέψεις και προγραμματισμό δαπανών πλέον των ετών του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, με στόχο τον ρεαλιστικότερο σχεδιασμό ένταξης και υλοποίησης έργων, ανάληψης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων και κατανομής των δαπανών προς εκτέλεση.

• Εισάγεται η υποχρέωση των φορέων χρηματοδότησης να εκτιμήσουν τις δαπάνες τους και να ενημερώσουν σχετικά το ΠΔΕ μία φορά ετησίως κατά το στάδιο προετοιμασίας κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου έτους συνδυαστικά με το ΜΠΔΣ.

• Προβλέπεται ρύθμιση περί αυτόματης επανεγγραφής των ήδη ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ του επόμενου έτους χωρίς προηγούμενη πρόσθετη διαδικασία.

• Ενοποιούνται δύο διαδικαστικά βήματα, της χρηματοδότησης και της κατανομής για την ταχύτερη υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

• Βελτιώνονται οι όροι ένταξης των «έργων προς ωρίμανση» στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) προκειμένου να μεταφερθούν μελλοντικά στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΠΔΕ θέτοντας ως επιπλέον κριτήριο πέραν της συνάφειας του έργου και αυτό της διαθεσιμότητας των πόρων.

• Εξορθολογίζεται η διαδικασία της υπερδέσμευσης των πιστώσεων καθώς προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων από τους φορείς χρηματοδότησης, από 60% σε 70%, και «επιβράβευση» των φορέων χρηματοδότησης εφόσον παρουσιάσουν ικανοποιητική απορρόφηση ποσοστού 70%.

• Δημιουργείται διακριτός λογαριασμός για τη χρηματοδότηση έργων φυσικών καταστροφών με την εκτέλεση και την παρακολούθηση των σχετικών πληρωμών με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων αυτών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται η ενίσχυση της προδικασίας με τη θέσπιση αυστηρών δικονομικών προθεσμιών και προϋποθέσεων, η επέκταση της διαδικασίας σε συμβούλιο, η ενίσχυση του ρόλου των Εισηγητών του Δικαστηρίου, ο εξορθολογισμός της κατανομής της δικαστηριακής ύλης μεταξύ των δικαστών, ο περιορισμός των αναβολών, καθώς και η συζήτηση στο ακροατήριο των πλέον σημαντικών υποθέσεων, εφόσον είναι ώριμες και εκκαθαρισμένες, ενώ παράλληλα προβλέπονται διατάξεις για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και για τον εξορθολογισμό της πιλοτικής δίκης.

Ειδικότερα, με τη μεταφορά όλων των απαιτούμενων δικονομικών ενεργειών και διαδικαστικών πράξεων στο στάδιο της προδικασίας, επιχειρείται οι υποθέσεις να φθάνουν σύντομα στο ακροατήριο, προκειμένου να εκδίδεται απόφαση το συντομότερο.

Τέλος, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η μεταφορά κατηγοριών διαφορών, ως ακυρωτικών διαφορών ή διαφορών ουσίας, από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, με σκοπό την ορθολογικότερη κατανομή της δικαστηριακής ύλης εντός της διοικητικής δικαιοσύνης και συνακόλουθα την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, ενώ, τέλος, καταργείται ο θεσμός της παρέμβασης στην πιλοτική δίκη και προβλέπεται η άσκηση εφέσεως ή αιτήσεως αναιρέσεως, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων του παραδεκτού του ν. 3900/2010 (ύψος του ποσού της διαφοράς, προβολή ισχυρισμών).

Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν ήδη συζητηθεί και υιοθετηθεί και από τη Διοικητική Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Υπουργός Πολιτισμού κ. Στυλιανή Μενδώνη εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την υπογραφή της Σύμβασης Δωρεάς για τη χρηματοδότηση εκ μέρους των Σπυρίδωνα και Ντόροθυ Λάτση της εκπόνησης μελετών για την αναβάθμιση και επέκταση του κτηρίου που στεγάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση της σύμβασης δωρεάς ποσού σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ, που υπεγράφη τη 17η Απριλίου 2024, μεταξύ αφενός του Υπουργείου Πολιτισμού και του Μουσείου ως δωρεοδόχων και αφετέρου των Σπυρίδωνα Ι. Λάτση και Ντόροθυ συζ. Σ. Λάτση ως δωρητών, σχετικά με τη χρηματοδότηση με αποκλειστική δαπάνη των δωρητών, χωρίς καμία επιβάρυνση του Υπουργείου και του Μουσείου και των υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμένου να εξελιχθεί από τους ίδιους συντελεστές, το αναδειχθέν αρχιτεκτονικό προσχέδιο των Chipperfield-Τομπάζη σε στάδιο μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προς κύρωση σύμβαση, οι δωρητές ανέλαβαν την υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν έως του ποσού των 40.000.000 ευρώ την εκπόνηση από τους ίδιους (Chipperfield-Τομπάζη) των μελετών που απαιτούνται έως και την έκδοση οικοδομικής άδειας, που θα χρησιμοποιηθούν ακολούθως για τη δημοπράτηση της κατασκευής της αναβάθμισης και επέκτασης του κτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες δημοπράτησης του Ελληνικού Δημοσίου, και την τεχνική, διαχειριστική και διαδικαστική υποστήριξη της εκπόνησης των μελετών αυτών από τα ίδια γραφεία που παρακολούθησαν και υποστήριξαν την εκπόνηση του αρχιτεκτονικού προσχεδίου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2023/2411 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων χειροτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Με τη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση του κανονισμού 2023/2411 που θεσπίζει έναν ενιαίο τίτλο της ΕΕ για την ομοιογενή προστασία σε όλη την ΕΕ των επωνυμιών γεωγραφικών ενδείξεων χειροτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, προερχόμενων από συγκεκριμένες περιοχές, από τις οποίες η γεωγραφική προέλευση προσδίδει στα προϊόντα αυτά φήμη ή ποιότητα ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, άρρηκτα συνδεδεμένα με την περιοχή παραγωγής.

Η κατοχύρωση ενιαίων γεωγραφικών ενδείξεων εξασφαλίζει την αναγνώριση της ποιότητας των συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων, βοηθά τους παραγωγούς να εμπορεύονται σε καλύτερες τιμές τα ποιοτικά προϊόντα τους και να τα προστατεύουν διεθνώς από αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω των ελέγχων της αγοράς, ενώ επιτρέπει στους καταναλωτές να διακρίνουν και να επιλέγουν τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, προστατευόμενοι από απομιμήσεις.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασαν τα ερανιστικά νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Τουρισμού, αντίστοιχα.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναβαθμίζεται η εκκλησιαστική εκπαίδευση και επιλύονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των νομικών προσώπων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Επιπλέον, επέρχεται εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την ειδική αγωγή, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό τους και προβλέπεται ειδική μέριμνα για μαθητές και εκπαιδευτικούς με σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα, επιλύονται πρακτικά ζητήματα ορθής λειτουργίας των και διευθετούνται προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό τους. Τέλος με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ενδυναμώνονται οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού επιδιώκονται η περαιτέρω απλοποίηση, η επικαιροποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η συγκεκριμενοποίηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού και αδειοδοτικού πλαισίου (σε θέματα ορισμένων τουριστικών υποδομών, οργανισμών διαχείρισης προορισμών, ιαματικών πόρων, τουριστικών γραφείων/μεταφορών τουριστών) ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και στις διαπιστωμένα διαμορφωμένες ανάγκες. Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις αναμορφώνεται και σε ένα βαθμό κωδικοποιούνται επίσης ο νόμος περί ξεναγών και οι διατάξεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις / Time sharing. Τέλος, με το νομοσχέδιο αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της τουριστικής εκπαίδευσης, επιδιώκονται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του υπουργείου και των εποπτευόμενων οργανισμών, καθώς και η διόρθωση παθογενειών και ελλείψεων που έχουν παρατηρηθεί κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών και θεσπίζονται λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων που μισθώνονται βραχυχρόνια σε συνέχεια των φορολογικής φύσεως μέτρων που ελήφθησαν.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήθηκε τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), Θράκης (EL12), Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), Νήσων Αιγαίου (EL14), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και Θεσσαλίας (EL08) καθώς και τις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Με τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, η Ελλάδα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, η οποία καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων και η οποία συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, τα οποία αναθεωρούνται κάθε 6 χρόνια. Το ΣΔΛΑΠ αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων κάθε Υδατικού Διαμερίσματος, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) την επικαιροποίηση του προσδιορισμού και του χαρακτηρισμού των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

β) την επανεξέταση και την αξιολόγηση της κατάστασης των επιφανειακών (οικολογική, χημική), συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών, και των υπόγειων (ποσοτική, ποιοτική) υδατικών συστημάτων, με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.

γ) την εκτίμηση της προόδου εφαρμογής του υφιστάμενου ΣΔΛΑΠ,

δ) την επικαιροποίηση του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών, με βάση νέα στοιχεία που έχουν προκύψει,

ε) την επικαιροποίηση του καταλόγου των σημαντικών πιέσεων, καθώς και των επιπτώσεών τους,

στ) την επανεξέταση των περιβαλλοντικών στόχων για όλα τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα,

ζ) την επικαιροποίηση της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων νερού και

η) την αναθεώρηση των Προγραμμάτων Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων για κάθε Υδατικού Διαμερίσματος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης εισηγήθηκε την υπαγωγή στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αναγκαίο να χαρακτηριστεί ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να υπαχθεί η απαλλοτρίωση των ακινήτων για την εκτέλεση του εν λόγω έργου στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Το ανωτέρω έργο προβλέπεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) η υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 3389/2005, με τη συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου έως το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ και η ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Newsroom
Newsroomhttps://newsfire.gr
Το NewsFire.GR είναι μία ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με την ελπίδα ότι τα ΜΜΕ θα ξαναβρούν την πραγματική τους ταυτότητα που δεν είναι άλλη από την ενημέρωση του κοινού για τα πραγματικά διακυβεύματα των καιρών μας. Η δημοσιογραφία και η πολιτική ανάλυση οφείλουν να ελέγχουν και όχι να υπηρετούν την εξουσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Εγγραφή

Πρωτοσέλιδα

Δημοφιλή

Πρόσφατα
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ιβάνα Ράτσα: «Χαρά και τιμή μου που θα παίξω στον Ολυμπιακό!»

Η Ιβάνα Ράτσα μίλησε στο basketballstoriescy.com για τη συμφωνία...

Πέρεθ για Ματέο: «Εκπροσωπεί ό,τι εκφράζει η Ρεάλ Μαδρίτης»

Στήριξη στον Τσους Ματέο έδωσε ο Φλορεντίνο Πέρεθ κάνοντας...

Το πoσό που έδωσε η Πάφος για τον Ζοάο Κορέια

Συγκεκριμένα η «A BOLA» γράφει ότι η κυπελλούχος Κύπρου...

Λέικερς: Όλο και πιο κοντά ο Ρέντικ

Μια ανάσα από το να γίνει ο επόμενος προπονητής...

«Ο Βεζένκοφ θα τιμήσει το συμβόλαιο στους Κινγκς»

Ότι θα τιμήσει το συμβόλαιο του με τους Κινγκς...

3×3 U21 Nations League: Στην τρίτη θέση η Εθνική Ανδρών

Η Εθνική Ανδρών 3×3 U21 βρέθηκε στην τρίτη θέση...