Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Κατανοώντας σωστά την εισοδηματική ανισότητα

Ημερομηνία:

Yπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του πλούτου που προέρχεται από την διαπλοκή και την αναζήτηση αθέμιτων προσόδων, και του πλούτου που προέρχεται από την ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο του Robert F. Mulligan για το AIER. ρόνος ανάγνωσης 5'


Οι γερουσιαστές Elizabeth Warren και Bernie Sanders από καιρό υποστηρίζουν τους φόρους περιουσίας σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη κεφαλαίου, για να κάνουν τους πλούσιους «να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους», κατά την άποψή τους. Ο Πρόεδρος Biden συμπεριέλαβε έναν τέτοιο φόρο στον προϋπολογισμό του για το , αν και η Βουλή τον αφαίρεσε τελικά. Η ιδέα ενός φόρου περιουσίας είναι διαχρονικά δημοφιλής σε ορισμένους κύκλους, παρά την αμφίβολη συνταγματικότητά του και τις επεμβατικές εξουσίες που θα έδινε στην εφορία να συλλέγει και να αξιολογεί τα αποθέματα του πλούτου και της περιουσίας όλων. Κάποιοι θα παραμείνουν δυσαρεστημένοι όσο ο πλούτος δεν κατανέμεται τελείως ισότιμα, ​​και η φορολόγηση των κατόχων του θα είναι πάντα μια ελκυστική πηγή κρατικών εσόδων, ενώ η αναδιανομή των επιδομάτων βοηθά τους πολιτικούς να κερδίσουν ψήφους.

Ο Αμερικανός οικονομολόγος Simon Kuznets (1901-1985) υποστήριξε ότι η εισοδηματική ανισότητα είναι αναπόφευκτο να αυξάνεται καθώς μια οικονομία βιώνει την αρχική εκβιομηχάνιση. Μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση, το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας ήταν παγιδευμένο στη συντριπτική φτώχεια της επιβίωσης από την γεωργία. Η τεχνολογική πρόοδος επέτρεψε τελικά σε αυξανόμενα ποσοστά του πληθυσμού να απολαύσουν υψηλότερα βιοτικά επίπεδα. Καθώς τα περισσότερα από τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αρχικά τα καρπώθηκαν οι πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι επιχειρηματίες και οι καπιταλιστές που ίδρυσαν και διαχειρίστηκαν τις νέες βιομηχανίες, ο Kuznets σημείωσε ότι το εισόδημα και ο πλούτος θα συγκεντρώνονταν και η εισοδηματική ανισότητα θα αυξανόταν. Ωστόσο, αυτή η ανισότητα τελικά μειώνεται καθώς η τεχνολογία υιοθετείται ευρέως σε ολόκληρη την οικονομία. Η επιστημονική πρόοδος βελτιώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και οι εργαζόμενοι επωφελούνται μέσω των υψηλότερων μισθών και του αυξανόμενου βιοτικού επιπέδου. Παρουσίασε αυτή τη διαδικασία τεχνολογικής προόδου και ανάπτυξης με την καμπύλη Kuznets (Εικόνα 1).

1716204271 764 Κατανοώντας σωστά την εισοδηματική ανισότητα
Εικόνα 1. Η καμπύλη Kuznets

Αυτή η αύξηση και η επακόλουθη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας παρατηρήθηκε γενικά από το 1870-1970, ωστόσο ορισμένες μεταβλητές υποδηλώνουν ότι η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί από τότε. Για παράδειγμα, οι αυξανόμενες αποδοχές στους CEO και άλλα στελέχη αυξήθηκαν ως πολλαπλάσιο του μέσου μισθού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, ειδικά στις , προκαλώντας την αυξανόμενη κριτική και προσοχή. Ο έλεγχος των υψηλών και υποτιθέμενων υπερβολικών αμοιβών στελεχών συνδέεται πάντα με την ανησυχία για την εισοδηματική ανισότητα. 

Στην εργασία του για την εισοδηματική ανισότητα, ο Thomas Piketty προσπάθησε να ανακατασκευάσει ιστορικές χρονοσειρές για μερίδια εισοδήματος μεταξύ διαφορετικών δημογραφικών πληθυσμών και οι επιλογές του για δεδομένα και προσαρμογές δεδομένων δεν ήταν απλώς αυθαίρετες, αλλά συστηματικά προκατειλημμένες υπέρ της άποψής του περί αυξανόμενης ανισότητας. Τα καλύτερα δεδομένα και οι λιγότερο προβληματικές προσαρμογές υποδηλώνουν ότι η συγκέντρωση πλούτου, είτε αυξανόταν μετά το 1980 πολύ πιο αργά από ό,τι συμπέρανε ο Piketty, είτε ότι συνέχιζε να μειώνεται. Η αμφισβητήσιμη ακρίβεια των δεδομένων του Piketty θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση την προτεινόμενη πολιτική του λύση, έναν φόρο επί του συσσωρευμένου πλούτου. 

Η ανάλυση δεδομένων του Piketty είναι γεμάτη με σφάλματα σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα, με κακές μεθοδολογικές επιλογές και με ευκαιριακή επιλεκτικότητα, που στοχεύει να κατασκευάσει ανύπαρκτα μοτίβα από δεδομένα, που είναι στην καλύτερη περίπτωση διφορούμενα και σε ορισμένες περιπτώσεις υποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Piketty ισχυρίστηκε ότι παρατηρούσε. Όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια επιλογή από πρωτεύουσες σειρές ή αλγεβρικούς μετασχηματισμούς για να τις ενώσουν, ο Piketty και συνεργάτες του επιλέγουν πάντα ό,τι έκανε να φαίνεται ότι η ανισότητα αυξανόταν πιο γρήγορα.


Δείτε σχετικά: O μύθος περί αυξανόμενης ανισότητας του Piketty καταρρίπτεται

1716204271 980 Κατανοώντας σωστά την εισοδηματική ανισότητα

Η εισοδηματική ανισότητα γίνεται όλο και πιο αμφιλεγόμενη. Ωστόσο, μετά την προσαρμογή για φόρους και κρατικές μεταβιβάσεις, τα μερίδια εισοδήματος των ΗΠΑ ήταν σχετικά σταθερά από το 1960 έως το 2015 (Εικόνα 2). Ο προοδευτικός (σ.σ. σταδιακά αυξανόμενος) φόρος εισοδήματος και πολλές πληρωμές κρατικών μεταβιβάσεων έχουν σχεδιαστεί για να αναδιανέμουν το εισόδημα από τα άτομα με τα υψηλότερα στα χαμηλότερα εισοδήματα, μειώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα για τα υψηλότερα εισοδήματα και αυξάνοντάς το για τα άτομα με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Πριν από την προσαρμογή για φόρους και μεταβιβάσεις, το μερίδιο εισοδήματος για το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού φαίνεται να αυξάνεται περίπου από το 1985 έως το 2015, όταν όμως υπολογίζονται οι φόροι και οι μεταβιβάσεις, το μερίδιο εισοδήματος των υψηλότερων εισοδημάτων δεν έχει αυξηθεί πολύ, ή και καθόλου. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ βασίζονται περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλη χώρα σε έναν προοδευτικό φόρο εισοδήματος και λιγότερο σε οπισθοδρομικούς φόρους επί των πωλήσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνουν αυτές οι προσαρμογές στα δεδομένα των ΗΠΑ. Τα μερίδια εισοδήματος ήταν σχετικά σταθερά για τις περισσότερες βιομηχανικές οικονομίες από το 1900 περίπου.

1716204272 780 Κατανοώντας σωστά την εισοδηματική ανισότητα
Προσαρμοσμένο για φόρους και πληρωμές μεταφοράς. Δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε δημόσιο τομέα. PDF )

Τα περισσότερα επιχειρήματα κατά της εισοδηματικής ανισότητας αποτυγχάνουν να εξετάσουν εάν αυτό το χάσμα δημιουργήθηκε από παραγωγικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη, οι οποίες ωφελούν ολόκληρη την κοινωνία, ή από την μη παραγωγική αναζήτηση προσόδων, που μειώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και την οικονομική ανάπτυξη. Η προσοδοθηρία είναι η επιδίωξη εισοδήματος που βασίζεται στην ευνοιοκρατία της κυβέρνησης για να αποκτήσουν συμβόλαια, έσοδα και άλλες εύνοιες, που δεν κερδίζουν από τις εθελούσιες συναλλαγές στην αγορά. Η προσοδοθηρία συμβαίνει κάθε φορά που ένας κλάδος ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση για επιδοτήσεις, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, περιοριστική αδειοδότηση, ή ρύθμιση που προστατεύει τις καθιερωμένες εταιρείες από τον ανταγωνισμό. Αυτά τα μέτρα παρέχουν στις οργανώσεις πίεσης ένα πρόσθετο εισόδημα, χωρίς να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία. Η προσοδοθηρία προστατεύει τους λιγότερο παραγωγικούς οργανισμούς από τον ανταγωνισμό και τους επιτρέπει να αντλούν υψηλότερες τιμές από το κοινό. 

Μερικά από τα χειρότερα παραδείγματα άντλησης προσόδων είναι οι νόμοι για τις οικιστικές ζώνες (που κάνουν τη στέγαση τεχνητά ακριβή περιορίζοντας την προσφορά) και ο νόμος Jones (που απαιτεί όρια για το ποιος μπορεί να μεταφέρει αγαθά στα λιμάνια των ΗΠΑ). Ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού από το εξωτερικό έχει εξασφαλίσει αξιόπιστα κέρδη για τις αμερικανικές ναυτιλιακές, αλλά μείωσε αυτόν τον εγχώριο στόλο από 250 πλοία το 1980 σε λίγο πάνω από 90 σήμερα – από μια πολιτική που στοχεύει στην «προστασία και διατήρηση» της εγχώριας ναυτιλίας. Αν και αποτυγχάνει να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ο νόμος Jones κάνει ό,τι αγοράζουν οι Αμερικανοί πιο ακριβό, ιδιαίτερα τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλοι χάνουν, εκτός από τους προσοδοθήρες.

Οι οργανώσεις που αναζητούν αθέμιτες προσόδους χρησιμοποιούν επίσης την δωροδοκία και τις πολιτικές χορηγίες, για να αποκτήσουν νομοθεσία ή κανονισμούς που τους προστατεύουν από τον ανταγωνισμό. Οποιαδήποτε συζήτηση για την εισοδηματική ανισότητα που δεν εξετάζει το εάν η πηγή της προστιθέμενης αξίας για άλλους ή απλώς εξάγει μη δεδουλευμένες προσόδους, δεν είναι απλώς ελλιπής, αλλά παραπλανητική.

Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του πλούτου που προέρχεται από την εταιρική ευνοιοκρατία και την αναζήτηση αθέμιτων προσόδων, και του πλούτου που προέρχεται από την επιχειρηματική καινοτομία που οι καταναλωτές ανταμείβουν πρόθυμα επειδή τους ωφελεί. Ένας φόρος περιουσίας που επικεντρώνεται στενά στη μείωση της ανισότητας αποτυγχάνει να διακρίνει το ένα από το άλλο. Η φορολόγηση της παραγωγικής αξίας θα μας κάνει όλους φτωχότερους.


Ρόμπερτ Μάλιγκαν

Ο Robert F. Mulligan είναι εκπαιδευτικός σταδιοδρομίας και ερευνητής οικονομολόγος που εργάζεται για να κατανοήσει καλύτερα πώς η νομισματική πολιτική προξενεί τον επιχειρηματικό κύκλο, προκαλώντας ύφεση και περιορίζοντας τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις αμοιβές στελεχών, την επιχειρηματικότητα, την διαδικασία της αγοράς, τις πιστωτικές αγορές, την οικονομική ιστορία, την φράκταλ ανάλυση χρονοσειρών, την αποτελεσματικότητα τιμολόγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα ναυτιλιακά οικονομικά και τα ενεργειακά οικονομικά.

Είναι συγγραφέας του Entrepreneurship and the Human Experience και του Executive Compensation . Και τα δύο βιβλία μπορούν να αγοραστούν μέσω του είτε σε έντυπη μορφή είτε ως Kindle eBook.

Είναι από το Westbury της Νέας Υόρκης και έλαβε πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόις και μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα Οικονομικά από το State University της Νέας Υόρκης στο Binghamton. Έλαβε επίσης Πιστοποιητικό Προχωρημένων Σπουδών στην Έρευνα Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής από το Institut fuer Weltwirtschaft Kiel στη Γερμανία. Έχει διδάξει στο SUNY Binghamton, στο Clarkson University και στο Western Carolina University.

Πηγή: Το X-press του διαδικτύου

Newsroom
Newsroomhttps://newsfire.gr
Το NewsFire.GR είναι μία ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με την ελπίδα ότι τα ΜΜΕ θα ξαναβρούν την πραγματική τους ταυτότητα που δεν είναι άλλη από την ενημέρωση του κοινού για τα πραγματικά διακυβεύματα των καιρών μας. Η δημοσιογραφία και η πολιτική ανάλυση οφείλουν να ελέγχουν και όχι να υπηρετούν την εξουσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Εγγραφή

Πρωτοσέλιδα

Δημοφιλή

Πρόσφατα
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ιβάνα Ράτσα: «Χαρά και τιμή μου που θα παίξω στον Ολυμπιακό!»

Η Ιβάνα Ράτσα μίλησε στο basketballstoriescy.com για τη συμφωνία...

Πέρεθ για Ματέο: «Εκπροσωπεί ό,τι εκφράζει η Ρεάλ Μαδρίτης»

Στήριξη στον Τσους Ματέο έδωσε ο Φλορεντίνο Πέρεθ κάνοντας...

Το πoσό που έδωσε η Πάφος για τον Ζοάο Κορέια

Συγκεκριμένα η «A BOLA» γράφει ότι η κυπελλούχος Κύπρου...

Λέικερς: Όλο και πιο κοντά ο Ρέντικ

Μια ανάσα από το να γίνει ο επόμενος προπονητής...

«Ο Βεζένκοφ θα τιμήσει το συμβόλαιο στους Κινγκς»

Ότι θα τιμήσει το συμβόλαιο του με τους Κινγκς...

3×3 U21 Nations League: Στην τρίτη θέση η Εθνική Ανδρών

Η Εθνική Ανδρών 3×3 U21 βρέθηκε στην τρίτη θέση...